Nedsivningsanlæg

Etablering af nyt nedsivningsanlæg, som en mile.

Her laves nedsivning som en mile, da grundvandsstanden er høj og nedsivningsevnen bedst mulig. Nedsivning/miler, laves typisk på landet, hvor man ikke er tilsluttet offentligt kloak.

 

Ny bundfældningstank med indbygget pumpe og alarm graves ned i jorden.

Ny bundfældningstank med indbygget pumpe og alarm graves ned i jorden.

Trykrør fra bundfældningstank, til sivstrenge lægges i jorden.

Trykrør fra bundfældningstank, til sivstrenge lægges i jorden.

Her skal nedsivningsanlægget være, der udgraves til nyt sivlag.

Her skal nedsivningsanlægget være, der udgraves til nyt sivlag.

Nyt sivlag er tilkørt og fyldt i udgravningen.

Nyt sivlag er tilkørt og fyldt i udgravningen.

Rørenderne er ført op over terræn, således der fremover er en spulemulighed.

Rørenderne er ført op over terræn, således at der fremover er en spulemulighed.

2 stk. sivstrenge er nu lagt.

2 stk. sivstrenge er nu lagt.

Fibertex udlagt over anlægget.

Fibertex udlagt over anlægget.

Der tildækkes.

Der tildækkes.

Retablering efter gravearbejdet.Retablering efter gravearbejdet.

Retablering efter gravearbejdet.

Retablering efter gravearbejdet.

Et styk færdigt nedsivningsanlæg, udført som en mile - Klar til brug.

Et styk færdigt nedsivningsanlæg, udført som en mile – Klar til brug.